Keltové

Keltové články a zajímavosti, Keltská magie

Keltové

19.09.2015 23:19
Keltové je pojmenování velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly tzv. laténskou kulturu. Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí...

Keltové a jejich svátky

19.09.2015 23:14
Keltské svátky - Po Keltech nám zůstala ještě jedna nehmotná památka, která se kupodivu zachovala v téměř nezměněné formě až dodnes: některé naše svátky. Kromě obou slunovratů a rovnodenností měli Keltové čtyři důležité svátky, které se ve více či méně modifikované formě zachovaly až do dnešních...

Keltské modlitby - Požehnání

17.08.2015 11:14
KELTSKÉ POŽEHNÁNÍ .  Kéž požehnání světla na tobě dlí,  na duši oblaží tě, i na těle,  kéž požehnaný slunce svit tě zalévá  a srdce tvé zahřeje, by zaplálo jako oheň z rašeliny rozdělaný,  aby i cizí člověk přijít mohl ohřát u něho údy své, a přítel též.