3

07.11.2015 11:43 3 Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) jsou ti nablízku. Slyšeli tvé modlitby a chtějí ti pomoci.