Dryády lesní duchové

09.07.2015 22:05

Dryády (řecky dryádes) jsou v řecké mytologii lesní nymfy, bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné vílám nebo rusalkám ze slovanské mytologie. Dryády žijí v jeskyních, hájích i jednotlivých stromech, váže se na ně i jejich osud a dokonce život: Když zahynul strom stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahynula i jeho dryáda. Kdo takový strom pokácel, toho zpravidla stihl nějaký strašlivý trest. Známá je např. báje o bezbožném králi Erysichthónovi, který dal porazit posvátný dub, a připravil tak o život dryádu z družiny bohyně Démétér. Rozzuřená Démétér pak přivolala boha hladu, aby bezbožného krále umořil. Hamadryády jsou dryády vázané na určitý druh stromu. Například Melia byla spojena s jasanem. 

Dryáda, neboli duch stromu, žije uvnitř starých rozložitých stromů v hloubi lesů. Přesto, že je zařazována mezi víly, nejde o stvoření tančící na palouku při měsíčku. Dryády střeží les proti vandalům, kteří by ho ničili. Ovládají svá vlastní kouzla, jako například jakýsi druh přemístění. Pokud je strom Dryády zničen, zahyne. Zbarvení kůže dryády osciluje mezi bílou a zelenou. Měří asi tak 150 cm. Vyskytuje se zvláště kolem Pentagramu. 

 

Dryády - lesní nymfy, bohyně stromů, vládkyně lesa... (můžeš si je představit jako lesní víly nebo rusalky). Každý strom má svou dryádu, která o něj pečuje a chrání ho.