Jak poprosit Anděly o pomoc - Archandělé Gabriel a Michael

05.11.2015 10:26

O tom jak navázat komunikaci s Anděly jsem už psala, ale určitě se k tomu tématu budu i nějak podrobněji vracet. Znám jeden způsob jak požádat Anděla o pomoc. těch způsobů je víc a on každý z nás je nastartovaný na trochu jinou komunikaci.Napíšu Vám jak třeba já navazuji kontakt a jak prosím o pomoc. Tat pomoc bych řekla, že je vhodná, když prosíte o něco většího, o pomoc, o očištění vaší duše o podporu rodiny či vztahů, ale samozřejmě i o finance.

Měla jsem mnoho časů, kdy mi opravdu nebylo do smíchu, všichni znáte ty časy. Kdy se něco pokazí, buď vaší chybou nebo chybou někoho jiného. přesto to jako chybu brát nesmíme, ale jako poznání, jako o bod nápravy a pochopení. Na to, abyste mohli poprosit Anděla o pomoc, chte to znát jakého anděla vlastně k sobě máte přivolat.

 

poznámka ke článku: Tyto články budu muset psát na díly, protože s eto nedá v jednom článku všechno probrat. Andělé je obrovské téma a nedá se to všechno napsat do pár řádků. Dneska bych začla asi s dvěmi hlavními archanděly a to Archandělem Gabrielem a Archandělem Michaelem, kteří nám jsou tak nějak nejznámější. 

 

Kdo je to Archanděl: Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pouze v apokryfní knize Enochově.

 

V židovském náboženství není výslovná zmínka o archandělech v kanonických knihách Písma. V zásadě není v Písmu ani mnoho zmínek o andělech jako takových a předpokládá se, že zájem Židů o anděly vzrostl až po Babylonském zajetí. 

V rabínské tradici a Kabale vzrostl počet archandělů na sedm, přičemž Michael, Rafael a Gabriel jsou nesporní. Mezi ostatními čtyřmi mohou být

 

Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, Zadkiel, Jophiel, Haniel a Chamuel.

 

Staré židovské texty uvádějí patnáct archandělů:

Archanděl Ariel 

Archanděl Azrael 

Archanděl Gabriel 

Archanděl Haniel 

Archanděl Chamuel 

Archanděl Jeremiel 

Archanděl Jofiel 

Archanděl Metatron 

Archanděl Michael 

Archanděl Rafael 

Archanděl Raguel 

Archanděl Raziel 

Archanděl Sandalfon 

Archanděl Uriel 

Archanděl Zadkiel

 

Od samého počátku našeho bytí jsme doprovázeny Anděly. za anše činy nás nesoudí,to jim nepřísluší. pomáhají nám, abych nepřicházeli o víru, o víru v boha, ale i o víru v samotný život a naše skutky. Je-li náš osud těžký pomáhají nám, jen musíme se trochu pozastavit, zaposlouchat a uvidíte, že nám opravdu pomáhají. Mám to vyzkoušené. Jsou opravdu všude s námi. Jsou to andělské bytosti a chrání nás. Za naše špatné rozhodnutí oni ani Bůh ani nikdo jiný nemůže. Když se nám špatne něco zlého není to vina Anděla, ani Boha. Tak to není. Mnoho věcí si děláme sami, mnoho věcí máme už sepsáno v osudu v životě ještě dříve než se narodíme, abychom pochopili, abychom milovali, odpustili.

 

Zapalte svíčku, vonnou tyčinku a jen chvilku v klidu a tichu rozjímejte. Vemte si v klidu tužku a kus čistého papíru.Na kus papíru oslovte Archanděla takového, který myslíte, že by Vám ve vaší situaci, v prosbě mohl pomoci a pište dopis. například: Milý Archanděli Gabrieli, píšu ti, protože nevím si rady, trápí mně, chtěla bych tě poprosit, ..... určitě ty správné slova víte sami nejlépe.

 

Když si nebudete úplně jistý andělem či archandělem, který k Vám patří či kterého prosit, myslím si, že to až tak nevadí, protože andělská pošta a komunikace mezi andělskými bytostmi je velice rychlá a dostane se stejně přesně tam kam patří. Mám to odskoušeno. Jinak určitě mně tedy osobně nejvíce vždy pomohl Archanděl Michael. 

Ke Gabrielovi mám nějak zvláštní velký respekt a pokuď se nejedná o něco příliš velkého, tak raději já volím Michaela. Gabriel je pro mně velmi silný a na přání a prosby si jej nechávám až když je mi úplně nejhůře. samozřejmně tohle může mít každý jinak. to píšu jen z vlastní zkušenosti. Po sepsání Vašeho dopisu sfoukněte v klidu svíčku či vonnou tyčinku a dopis uložte buď někam, kde ho neztratíte, třeba do šuplíku. Listy - dopisy si můžete i skladovat a archivovat jako to dělám já a pak když se na ně s odstupem času podívate, uvidíte, že oč jste prosili či žádali tak vám bylo splněno a nápomocno. Já dopis dávám většinou na okno a podložím ho kamenem. Nechávám si ho tak třeba i týden, než ho uklidím.

 

 

Archanděl Gabriel:

Archanděl Gabriel: V bibli stojí, že se archanděl Gabriel vypravil do Nazaretu, kde zdělil Marii, že bude mít syna jménem Ježíš. Archanděl Gabriel je posel Boží vůle, jako takový vám může pomoci přijmout jakoukoliv zprávu a porozumět jí - at už vám ji zděluje Bůh, duchovní průvodce nebo zesnulá teta Božka.Také vás pomůže podpořit ve vaší snaze vyslat zprávu, zejména pokud se jedná o duchovní poselství. Kromě toho se Gabriel angažuje při nových začátcích, tedy zejména při početí a adopce dítěte. Archanděle Gabriel je laskavý rádce, který svým svým láskyplným zářivým světlem vnese do vašeho života jasnost a cit.

 

Pomáhá při početí, při výchově dětí, při adopci. při uměleclých dílech, výtvarných nápadech, literární činnosti 

ctnosti: citlivost, mateřství přiřazené 

znamení: rak 

kameny a krystaly: celestín, citrýn, modrý křemen, černý trumalín 

zvíře: racek, kobylka luční koník, saranče, kůň, nosorožec, vrabec a špaček, chameleon, 

rostlina a stromy: vlčí mák a barvínek, magnolie a vrba. jasmín 

živel: voda 

bohové a božstva: Isis, Artemis, Diana, Selena, Kebylé, Arianhord, Aštarté 

planeta: Luna (Měsíc) 

číslo:

kov: stříbro 

Gabrielův iniciační znak:

 

modlitba: Já jsem milost a milost jsem já. Já jsem božství na všech úrovních. Jsem doma ve všech svých tělech. Přichází spasení. Získávám dvanáctinásobnou ochranu. Bůh je láska, milost a odpuštění. Jsem božská transformace. Temná historie nyní končí. Jsem požehnán světlem. Bůh mne obklopuje svým dechem. Bůh mne probouzí ze snu a zahání mou noční můru. Má pravda je úplná a dokonalá. Jsem zde na Zemi, abych sem přinesl, světlo, pravdu a lásku. Nyní naplňuji své poslání. Amen.

 

 

Archanděl Michael:

Archanděl Michael: Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný). Je patriotem celé církve, vojáků, policistů, hasičů, lékárníků, pekařů, obchodníků, sklářů, slévačů, radiomechaniků, vahařů, italských měst Cueno, Caltanissetta, Monte 'Sant Angelo, Sant' Angelo dei Lombardi, Comparti z Caserta. Vzýván jako pomocnik umírajícîch, ochránce před negativitou.

 

Tento Anděl nám pomáhá s očistou duše, pomáhá nám s energiemi, uzdravuje nás.Mezi archanděli je Michael vůdcem. Vede řád andělů, který je znám jako cnostný a dohlíží na život poslů světla. Jeho prioritou je chranit planetu a její obyvatele před zlem a negativitou, obzvláště strachem a s ním spojenými emocemi je dobře dostupný. Pomáhá nám s těžkými životními úděly. Spojit se s Archandělem Michaelem můžete i pomocí zvířat, rostlin či kamenů, barev svíčky, ... které k němu patří.

 

ctnosti: vitalita 

přiřazené znamení: 

kameny a krystaly - ametyst, tygří oko, černý turmalín, záhněda, lapis, zlato 

zvíře: Lev, žluté či oranžové kočkovité šelmy jako je Lev či Puma, žlutý motýl, sokol, medvěd 

rostlina a stromy: pomeranč, ořech, jasan, palma, pivoňka, měsíček, jmelý a třezalka 

živel: oheň 

bohové a božstva: Apollon, Helios, Bel 

planeta: Slunce 

číslo:

kov: zlato 

Michaelův iniciační znak:

 

Modlitba: Milovaný archanděli Michaeli Spas mne prosím milostí Boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních a karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem. Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinil v tomto životě či v životech jiných a které mne stále ještě poutají. Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí od inkarnovaných i neinkarnovaných bytostí. Zprosti mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů a předků. Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem... Vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem nyní připraven sloužit světlu! Zachraň mne nyní z matrice zapomnění, obětování se a bojkotu sebe samotného. Spojuji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úrovních. Prosím, poskytni mně i druhým tu nevyšší možnou ochranu. Spas mne nyní v Kristu. Amen.