Léčení pomocí andělů Elohim

14.05.2017 16:03

Léčení pomocí andělů Elohim - rodové linie, sebeláska, zdraví

Elohimové jsou mocné bytosti s vysokými vibracemi. Jsou to "ochránci řádu a světla". Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační silou. Svými barevnými paprsky působí nesrovnatelnou intenzitou, protože Elohimové stojí v andělské hierarchii nad archanděly a kromě toho využívají sílu milosti, je jejich působení rychlejší, silnější a léčivější, než u jiných andělů. V tomto období změny nám stojí po boku a silně nás podporují.

Elohim - vysvobození - zjevuje božské vysvobození na Zemi a vede nás k zodpovědnému jednání. Elohim vysvobození nás vede k vědomí, že v každém okamžiku můžeme učinit rozhodnutí pro pravdu a léčení. Vysvobození vstupuje do našeho života, když jsme zase v božském dětství a když jdeme celým srdcem cestou léčení a světla. Když jsme se rozhodli pro božskou pravdu, musíme si za ní také stát. Kdo si vytáhne tuto kartu, je na cestě, probuzený v Bohu, aby uskutečnil aspekty osvícení. Odpor v tvém životě tě má dovést k jasnému poznání, že ty sám jsi vysvobození. Musíš být nyní bdělý, neboť ego udělá všechno proto, aby tě zadrželo. Nepodnikej nic sám a nepřipusť, aby druzí zamlžovali tvou pravdu. Když se rozhodneš sám pro sebe a pro své vysvobození, nebudeš už vydán nepravdě a strachu.

Léčení pomocí andělů Elohim - rodové linie, sebeláska, zdraví , léčba karmy, propuštění karmických pout ... cena 400 Kč , pište si v případě zájmu na cesky-tarot@seznam.cz