Mandaly jako léčebný proces v psychoterapii

19.07.2015 12:27

Mandala v psychoterapii - Mandala se vyskytuje ve všech dobách i kulturách a je používána zejména jako prostředek pro komunikaci s bohem/hy, ale v dnešní době je to také nástroj pro relaxaci a sebepoznání. Takto je mandala využívána v arteterapii. To umožnil zejména C. G. Jung, který ve druhé polovině minulého století slovo mandala, i práci s ní, přinesl do západní psychoterapie. C. G. Jung používal mandaly nejprve pro své vlastní léčení a později i pro práci se svými pacienty. Kombinoval mandalu, alchymistické symboly, ale také práci s archetypy (pratypy). Od té doby je mandala používána nejen v psychoterapii, ale také v arteterapii, ale velmi často je používána jako "omalovánky" pro dospělé k relaxaci a duševní hygieně. Na práci Junga navázala americká terapeutka Joan Kellogg, která vytvořila Velký kruh mandaly - mandalový diagnostický test (MARI card test). Test je založen na rozdělení mandal do dvanácti typů, z nichž každý odpovídá jedné životní vývojové etapě. Velký kruh mandaly je často připodobňován k životu, ale může být vztažen také na kratší časový úsek (např. na vývoj projektu). Test je v ČR aktuálně možné absolvovat pouze v Brněnském Centru Mandala.