Předpovídání budoucnostipomocí Run - Runy aneb futhark

21.06.2015 16:53
Runová abeceda tzv. futhark vznikla už kdysi dávno na severu Evropy . Podle legendy se praví že tajemství run odhalil sám bůh Odin, když sám sebe obětoval vesmírnému stromu Ygdrasilu. O tomto obětování se mluví i básnická óda runatál. Runatál je prastará severská básnická óda, která nám vypráví o tom, jak bůh Odin získal runy jako prostředek vyššíchznalostí, když obětoval sám sebe na vesmírném stromě Yggdrasilu. 
Báseň je velmi dlouhá a tak dávám jen kousek z tohoto díla. 
 
On visel na větry zmítaném stromě, 
v neznámu co koření; 
jsa proklán kopím po devět nocí 
moudrý Ódin sám sobě obětí. 
 
Nejedl chléb a nepil nic, 
jen hleděl v hlubin tmy, 
pak zaplakal a runy vzal. 
Konečně vrátil se. 
 
Pro Ásy Ódin, pro elfy Dain, 
Dvalin pro trpaslíků svět, 
Asvid pro obry ukrutné, 
a teď je ryju já. Než stvořen člověk, Thund je ryl, 
Co rychle vzchází, uvadá. 
 
Umět je rýt, umět je číst, 
vědět jak barvit, ověřit, 
kterak se ptát a oběť dát, 
odeslat je, i moc jim vzít.