RUNA - FEHU a její význam

18.05.2017 14:02

Fehu je první runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české F. Její název je překládán jako "dobytek". Tehdejší společnost neznala peníze a tak hlavním měřítkem majetku byl právě dobytek. Přeneseně se pak runě připisoval veškerý majetek získaný bojem či prací. Majetku v tomto případě musí být dosaženo vlastním úsilím, nejedná se tedy o snadný zisk, jako je výhra či dar. V souvislosti se snažením symbolizuje runa také energii a tvrdou práci potřebnou k dosažení vytyčeného cíle. Padne-li Fehu při věštění, signalizuje naplnění tužeb a snů tazatele. Runa má vztah k Freyovi a Freye.

 

RUNA - FEHU (bohatství) Runa Fehu je symbolem hojnosti - bohatství a zisku. Tomu napovídá i doba, kdy runa vládne. Úrodné léto je předpokladem hojnosti po celý rok. Slovanské národy obětovali dobytek bohyni země Nerthus, tím dávali najevo, že veškeré bohatství a hojnost pochází ze země, která je jedinou živitelkou. Na druhou stranu si ale uvědomovali, že rostoucí touha po dalším majetku provokuje chamtivost a ta zase sváry a konflikty a nakonec i úplnou zkázu. Bohové, lidé i skřítci se mohou nechat zlákat touhou po majetku a kvůli němu jsou schopni zradit své blízké a ničit vše pro svůj prospěch.
 
Runa: POVOLÁNÍ Pod touto runou vám nastává čas úrody, zisku a bohatství. Uspíší se řešení veškerých únavných problémů. Budete finančně odměněni a váš majetek i prosperita poroste. Štěstí je na vaší straně. Vaše dluhy se vám budou dobře splácet, protože úroda je na dosah ruky. Můžete získat i dědictví. Bohatství je pro vás požehnáním.
 
Obrácená runa: POVOLÁNÍ Bohatství je požehnání, ale pozor na vlky a hady! Není vhodná doba na riskování, hrozí materiální ztráty. Vaše hojnost dráždí okolí a obrací se proti vám. Nastává období ztráty, lakoty, chamtivosti. Budou vás zatěžovat půjčky a dluhy. Můžete přijít o práci nebo své posty. Nevěřte svému okolí, objevuje se zde faleš a zákeřnost.
 
Runa: LÁSKA Váš vztah má před sebou plodné období. Budete řešit s partnerem společný majetek, který chcete rozšiřovat. Můžete stavět dům, kupovat byt,řešit vybavení rodinného zázemí. Toto úrodné období posílí nejen váš vztah, ale i společný majetek. Pokud jste sami a hledáte partnera, připravte se na zvýšený zájem o svou osobu. Budete si moci vybírat. Veškeré konflikty se zklidňují, dochází k usmíření a prosperitě.
 
Obrácená runa: LÁSKA Máte před sebou období hádek, neporozumění. Nedokážete se s partnerem dohodnout. Každý z vás se snaží prosadit své zájmy. Nečekejte, že vám partner vyjde vstříc. Pokud se rozcházíte, čekejte ztrátu majetku. Budete se potýkat s lakotou a chamtivostí. Rodinné spory přinášejí materiální ztráty. Pokud je s majetkem nebo láskou špatně nakládáno, nakonec všichni skončí jako žebráci.
 
KOUZLO RUNY Runa Fehu - dobytek značí majetek získaný bojem či prací. Pokud máte před sebou složité jednání, důležitý boj, práci a usilujete o materiální zisk, runa Fehu, která nese ducha hojnosti vám pomůže. Posiluje v době duševní krize a je talismanem prosperity. Pro meditaci je naše mysl zaměřena na hojnost a prosperitu. Posadíme se pohodlně doprostřed místnosti směrem k východu. Před sebe dáme talířek s obilím nebo věnec z obilí. Na věnec nebo talíř nakreslíme funu Fehu.
Zavřeme oči, zklidníme dech a představíme si krásnou krávu s rohy, stojící v obilném poli. Vnímáme sílu a krásu tohoto zvířete, vnímáme obilí, které se třpytí v slunečních paprscích a přeměňujeme je ve zlato, které jako sluneční paprsky prozlatí celou naší bytost, začne u chodidel a pokračuje výš a výš. Stále se soustředíme, až ucítíme teplo, které příjemně zaplavuje celé tělo. V tomto stavu se snažíme setrvat pár minut. Pak pomalu otevřeme oči a svůj zrak stále upíráme na obilí a na znak Fehu, při výdech vyslovujeme během celé meditace hlásku "f". Jakmile se už nedokážeme soustředit, ukončíme celou meditaci a obilí dáme na okno. Cvičení provádíme každý den po dobu jednoho měsíce a začínáme novoluním. Na krku můžeme mít zavěšený talisman s runou Fehu. Přes noc talisman dáváme pod polštář, abychom měli znak bohatství stále při sobě. V každé domácnosti by měl být obilný věneček jako symbol hojnosti v rodině.