Runy aneb futhark - Odinova báseň

09.07.2015 21:23

Runová abeceda tzv. futhark vznikla už kdysi dávno na severu Evropy . Podle legendy se praví že tajemství run odhalil sám bůh Odin, když sám sebe obětoval vesmírnému stromu Ygdrasilu. O tomto obětování se mluví i básnická óda runatál. Runatál je prastará severská básnická óda, která nám vypráví o tom, jak bůh Odin získal runy jako prostředek vyšších znalostí, když obětoval sám sebe na vesmírném stromě Yggdrasilu.

Báseň je velmi dlouhá a tak dávám jen kousek z tohoto díla.

 

On visel na větry zmítaném stromě, 

v neznámu co koření; 

 

jsa proklán kopím po devět nocí 

moudrý Ódin sám sobě obětí. 

 

Nejedl chléb a nepil nic, 

jen hleděl v hlubin tmy, 

pak zaplakal a runy vzal. 

Konečně vrátil se. 

 

Pro Ásy Ódin,pro elfy Dain, 

Dvalin pro trpaslíků svět, 

Asvid pro obry ukrutné, 

a teď je ryju já.Než stvořen člověk,Thund je ryl, 

Co rychle vzchází, uvadá. 

 

Umět je rýt, umět je číst, 

vědět jak barvit, ověřit, 

kterak se ptát a oběť dát, 

odeslat je,i moc jim vzít.