Satyrové a faunové

01.08.2015 23:25

Satyr (latinsky Satyri) je v řecké mytologii syn boha Herma nebo Siléna. Satyrové jsou zařazováni mezi polobohy, spíše však mezi horské a lesní démony. Šlo o průvodce boha vína Dionýsa, také bývali v družinách boha Pana. Zobrazováni jsou většinou jako napůl člověk a napůl kozel, s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. V pozdější době se tato podoba zjemňuje. Byla to nezvedená veselá cháska, pohybovali se ve skupinách, milovali víno i všelijaké jiné požitky, byli prostopášní, pronásledovali Nymfy, tančili a provozovali hudbu, zejména na flétnu, sýrinx, dokonce i dudy. Uvádí se, že byli v podstatě zbabělí. V mytologii jsou většinou ztotožňováni s mužskou sexuální silou, ve starořeckém a starořímském umění jsou často zobrazováni s erekcí. Bývali viděni i jako pastýři stád. K lidem nebyli právě vstřícní, přepadali pastýře a strašili poutníky. Podobali se jiným lesním polobohům - Silénům, se kterými se dobře snášeli.

Patří mezi polobohy, ale zároveň i lesní a horské démony. Byli průvodci boha vína Dionýsia a boha Pana, který měl také napůl lidskou a napůl zvířecí podobu. Satyrové byli zobrazováni jako napůl člověk napůl kozel, s rohy, oháňkou a kozlíma nohama, kučeravými vlasy, tupým nosem a špičatýma ušima. Byli veselí, prostopášní, milovali víno, tanec a hudbu-hráli na flétnu, sýrinx i dudy. V mytologii jsou často ztotožňováni s mužskou sexuální silou, občas vyobrazení s erekcí. V podstatě však byli zbabělí. U nás je jejich vzhled možná podkladem k pověstem o čertech, naše představy o vzhledu čertů jsou podobné vzhledu satyrů.