U nás straší - strašidelná místa v ČR - hrad Houska

30.05.2015 10:41
Houska je renesančně přestavěný raně gotický hrad, který leží ve východní části Kokořínských lesů, 47 km severně od Prahy, v katastrálním území Houska obce Blatce. Nechal jej vystavět Přemysl Otakar II. jako významný královský hrad, ale záhy přešel do šlechtického majetku, v němž zůstal až do roku 1924. Houska dodnes patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. a je chráněn jako kulturní památka České republiky
V oblasti Kokořínska stojí i nejtajuplnější hrad u nás, hrad Houska, ke kterému se váže hned několik záhad. Už jen samotná poloha hradu je značně nelogická, byl situován do pustiny bez zdroje vody, nesloužil ani jako královský hrad. Pověst tvrdí, že ve skále, kde dnes hrad stojí, byla brána do pekel, a aby ďábelská moc neprostupovala nahoru, musel se vchod něčím ,,ucpat". Hrad a samozřejmě kaple, byla ideálním řešením, pekelná síla si však i přesto našla skulinku.
Podivná je i samotná stavba - jak se běžně hrady chránily před nepřáteli zvenku, hrad Houska je stavěn tak, jako by měl něco střežit uvnitř. Nevysvětlitelné je i to, že se zde nalézá keltský ornament, který je ovšem mnohem starší než samotný hrad.
Pobýval zde i Karel Hynek Mácha, kterého toto místo velice zaujalo. Zažil zde i plno neuvěřitelných zážitků, např. když spatřil budoucnost v roce 2006.
Jenže v 19. století záhady neskončily. I dnes zde panuje velmi tíživá atmosféra, slabší lidé zde omdlévají, zvířata jsou neklidná. A většina fotek odsud vyjde špatně a rozmazaně. Někteří lidé tvrdí, že zde zahlédli i podivné přízraky a postavy.
V minulosti se pokoušeli lidé přijít co se ukrývá v tajemné puklině v hradní kaply. Spouštěli se na laně, ale vrátily se buď úplně pomatení a šílení, nebo hrozně zesláblí.
Dále se pokoušeli puklinu zasypat, ale nikdy se to nikomu nepodařilo