Runy

Runy sloužily nejen k zápisu textů, ale především k magickým účelům, jako je věštba nebo různé formule a talismany. 

Runy a jejich význam - runová magie

RUNA - FEHU a její význam

18.05.2017 14:02
Fehu je první runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české F. Její název je překládán jako "dobytek". Tehdejší společnost neznala peníze a tak hlavním měřítkem majetku byl právě dobytek. Přeneseně se pak runě připisoval veškerý majetek získaný bojem či prací. Majetku v tomto případě...

Výklad z run - Využití keltských run

09.07.2015 21:33
Jak jsem už psala v předešlých článcích Runy jsou nejstarší písemný systém germánských kmenů a jejich historie sahá až na počátek našeho letopočtu. Říká se, že runy mohou být ale ještě starší. Každá runa představuje jedno písmeno a celý runový systém tak tvoří abecedu z 24 znaků - Futhark - název...

Runy aneb futhark - Odinova báseň

09.07.2015 21:23
Runová abeceda tzv. futhark vznikla už kdysi dávno na severu Evropy . Podle legendy se praví že tajemství run odhalil sám bůh Odin, když sám sebe obětoval vesmírnému stromu Ygdrasilu. O tomto obětování se mluví i básnická óda runatál. Runatál je prastará severská básnická óda, která nám vypráví o...

Keltské runy základní info

09.07.2015 21:17
Runy jsou znaky, podle jedné teorie odvozené pravděpodobně z písma etruského a řeckého. Tyto znakové sady se používaly v germánských jazycích, především pak ve Skandinávii a na britských ostrovech, a to v pozdním období rané době dějinné (též označované jako protohistorie) a v raném středověku....